Xung đột ở Yemen: Chuyện gì đang xảy ra?

Xung đột ở Yemen: Chuyện gì đang xảy ra?

Là một nước nghèo nhưng lại có vị thế chiến lược, cuộc tranh giành quyền lực và xung đột ở Yemen là tín hiệu không tốt đối với khu vực Trung Đông cũng như với an ninh ở phương Tây.