Dừng cấp phép dự án mới cho đại gia Lê Thanh Thản

Dừng cấp phép dự án mới cho đại gia Lê Thanh Thản

UBND TP Hà Nội đồng ý với đề xuất của Cảnh sát PCCC TP Hà Nội về việc dừng không xem xét việc giao chủ đầu tư, cấp phép đầu tư đối với các dự án mới trên địa bàn thành phố cho Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên.