Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Cách mạng 4.0 là cơ hội cho các nước ASEAN thay đổi và vượt lên"

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Cách mạng 4.0 là cơ hội cho các nước ASEAN thay đổi và vượt lên"

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhận định, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là cuộc cách mạng của sự thay đổi, nhưng không chỉ là thay đổi về công nghệ mà là sự thay đổi cả về mô hình quản trị, kinh doanh, diễn ra rộng khắp, ở tất cả các lĩnh vực. Đây là cơ hội cho các nước ASEAN thay đổi và vượt lên.
Ngân hàng đang bị cuốn theo thế hệ 9X

Ngân hàng đang bị cuốn theo thế hệ 9X

Khi tất cả cùng có điện thoại di động thông minh, kết hợp với mạng xã hội, số lượng kết nối trong xã hội sẽ càng bùng nổ. Xã hội từ đó cũng thay đổi và chúng ta cùng có một tương lai số hóa.