Sau Brexit sẽ có Czexit, Frexit, Italexit, Finexit?

Sau Brexit sẽ có Czexit, Frexit, Italexit, Finexit?

Kết quả trưng cầu dân ý ở Anh với thắng lợi thuộc về phe ủng hộ Anh rút khỏi EU (Brexit) có thể là điểm khởi đầu cho xu hướng dẫn đến Czexit, Frexit, Italexit, Finexit…
Sau Brexit: Sẽ có Texit ngay tại nước Mỹ?

Sau Brexit: Sẽ có Texit ngay tại nước Mỹ?

Kết quả trưng cầu dân ý ở Anh với kết quả nghiêng về phía những người ủng hộ đưa Anh rút khỏi EU (Brexit) đang tạo ra sự cổ vũ lớn cho những người ủng hộ việc đưa bang Texas tách ra khỏi nước Mỹ (Texit).