Tham vấn chuyên gia về dự án Luật Báo chí

Tham vấn chuyên gia về dự án Luật Báo chí

Rất nhiều ý kiến tâm huyết từ các chuyên gia góp ý cho dự thảo Luật Báo chí đã được chia sẻ sáng nay, 10/7/2015, tại Hội nghị tham vấn chuyên gia về dự án Luật Báo chí.