ĐH Ngoại thương có Hiệu trưởng mới

ĐH Ngoại thương có Hiệu trưởng mới

Sau hơn 2 tháng không có hiệu trưởng chính thức, ngày 6/5, ĐH Ngoại thương đã có Hiệu trưởng mới là ông Bùi Anh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học.