Sửa biển số xe ô tô

Cập nhập tin tức Sửa biển số xe ô tô

Nam tài xế ở Quảng Ninh lấy băng dính sửa biển số ô tô thành 666.68

Nam tài xế ở Quảng Ninh khai đã dùng băng dính để sửa biển số xe ô tô mượn của người quen từ 14A-656.58 thành 14A-666.68 với mục đích cho đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !