Sơn La: Doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh quan tâm cải thiện điều kiện LĐ

Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện các quy định về chính sách an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La, ông Lê Viết Trực cho biết, tổng nguồn vốn vay giải quyết việc làm năm 2017 trên địa bàn tỉnh khoảng 53 tỷ đồng, đã cho vay khoảng 53.091 triệu đồng với 1.577 dự án và giải quyết việc làm cho 1.675 lao động. Tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp tham gia hoạt động tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh đưa đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài và đi làm việc tại các tỉnh khác.

Kết quả, có 13 đơn vị đến tuyển chọn lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Sơn La và có 39 người lao động tham gia xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia… Có 6 doanh nghiệp ngoài tỉnh đến tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh đưa đi làm việc tại các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Đồng Nai và các khu công nghiệp ngoài tỉnh, kết quả có 3.500 lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh.

Nhiều doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh ở Sơn La đã quan tâm đến an toàn vệ sinh lao động.

Cùng với đó, tỉnh thường xuyên hướng dẫn thực hiện, quản lý chặt chẽ lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với các đơn vị, tổ chức chính trị và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có sử dụng lao động là người nước ngoài. Đã cấp 9 giấy phép lao động người người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tư vấn chính sách lao động, học nghề, việc làm và xuất khẩu lao động cho trên 8.500 lượt người, đạt 104,4% so với kế hoạch; đẩy mạnh hoạt động thường xuyên cải tiến cập nhật thông tin  thị trường lao động, triển khai thu thập thông tin về cung, cầu lao động trên địa bàn tỉnh, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về cung, cầu lao động là cơ sở cho công tác dự báo và cung cấp thông tin về thị trường lao động.

Kết quả giải quyết việc làm năm 2017, toàn tỉnh Sơn La đã giải quyết việc làm cho khoảng 22.470 lao động.

Về an toàn lao động: Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện các quy định về chính sách an toàn lao động, vệ sinh lao động. Tổ chức triển khai và thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm lần thức nhất; chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, hợp tác xã, hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng lao động trong địa bàn tỉnh, thực hiện các nội dung với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Thành lập đoàn giám sát, tiến hành giám sát công tác an toàn – vệ sinh lao động tại 8 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Yên Châu và Mộc Châu. Qua công tác cho thấy, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh đã quan tâm đến công tác an toàn – vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn chưa nắm rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác an toàn – vệ sinh lao động trong doanh nghiệp như chưa xây dựng kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động hàng năm, chưa thường xuyên tiến hành tự kiểm tra định kỳ công tác an toàn – vệ sinh lao động trong đơn vị, chưa thực sự quan tâm và tổ chức huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người lao động theo quy định. Đoàn đã kịp thời phát hiện những thiếu sót đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho các đơn vị để các đơn vị thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động đảm bảo theo quy định.

Trong năm 2017, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã để xảy ra 5 vụ tai nạn lao động làm chết 2 người và bị thương nặng 3 người. Sở Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức điều tra, xác minh theo thẩm quyền và kiến nghị giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động bị tai nạn lao động theo các quy định hiện hành.

Liên quan đến giáo dục dạy nghề, tỉnh Sơn La cũng đã triển khai xây dựng chuyển đổi các chương trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên, giảng viên các trường cao đẳng, trung cấp và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh sinh viên năm 2017. Tỉnh cũng đã tổ chức kiểm tra sơ sở vật chất và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 4 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên. Hiện toàn tỉnh có 37 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều