Sẽ chú trọng thanh kiểm tra đơn vị có nhiều khả năng rủi ro về thu nộp NSNN

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra (TT KT) tài chính năm 2019; trong đó tập trung bám sát nhiệm vụ quản lý của ngành Tài chính, của địa phương, đơn vị.

Đồng thời gắn với việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Để triển khai kịp thời kế hoạch đã được phê duyệt, Thanh tra Bộ Tài chính sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó sẽ bố trí lực lượng và lực lượng dự phòng trong trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính.

Năm 2018, hệ thống các cơ quan thanh tra của ngành Tài chính tiếp tục chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác TT KT. Số liệu từ Thanh tra Bộ Tài chính cho thấy, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 92.304 cuộc TT KT trong năm 2018. Trong đó, TT KT 437 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; tiến hành kiểm tra 447.690 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế và qua công tác điều tra chống buôn lậu bắt giữ 15.539 vụ. Kết quả, các cơ quan thanh tra đã kiến nghị xử lý tài chính và xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) gần 53.536 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) hơn 16.745 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 1.839 tỷ đồng; giảm lỗ gần 30.000 tỷ đồng; xử phạt VPHC gần 4.000 tỷ đồng... Số tiền đã thu nộp NSNN hơn 14.654 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Bộ Tài chính, hoạt động TT KT tài chính luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, nhiệm vụ của ngành, tập trung vào những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Bộ. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, theo đúng chỉ đạo, định hướng đề ra. Việc giám sát thực tiễn và nắm bắt đối tượng đã được quan tâm và sâu sát hơn.

Cùng với đó, việc tổ chức triển khai kế hoạch luôn chủ động, linh hoạt, thực hiện kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Những nội dung phức tạp đều được trao đổi, lấy ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị có liên quan để xử lý. Các kết luận thanh tra đều đảm bảo chặt chẽ, đủ căn cứ pháp lý và hiệu quả thực hiện cao. Các cuộc thanh tra đã chú trọng nhiều hơn vào đánh giá những sơ hở, bất cập, để kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách; kiến nghị về tài chính được đôn đốc xử lý và nộp kịp thời vào NSNN. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra; quy trình, quy chế đoàn thanh tra được tăng cường, 100% các đoàn thanh tra đều có người giám sát...

Năm 2019, Bộ Tài chính chỉ đạo Thanh tra Bộ Tài chính và thanh tra chuyên ngành của các đơn vị thuộc bộ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách của ngành Tài chính. Theo đó, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành Tài chính sẽ tổ chức, triển khai kịp thời kế hoạch TT KT tài chính năm 2019 theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

Đối tượng đưa vào Kế hoạch TTKT tài chính năm 2019 là các đơn vị được Thanh tra Bộ Tài chính đã thanh tra từ 3 năm trở lên; không trùng lặp với kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và thanh tra các bộ, ngành; các đối tượng là những đơn vị có hoạt động đặc thù, có nhiều vướng mắc, có nhiều khả năng rủi ro về thu nộp NSNN.

Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch TT KT tài chính năm 2019 ngay sau khi được phê duyệt, Thanh tra Bộ đã tiến hành gửi thông báo đến các đối tượng được thanh tra trong tháng 1/2019 theo quy định; các đoàn thanh tra lập kế hoạch chi tiết cho từng cuộc thanh tra, tập huấn trước khi triển khai, xác định rõ nội dung công việc, phương pháp tiến hành, nhân sự đoàn thanh tra, duy trì, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ.

Thanh tra Bộ Tài chính sẽ bố trí lực lượng và lực lượng dự phòng trong trường hợp TT KT đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính. Thực hiện tốt cơ chế giám sát đoàn thanh tra để đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong quá trình thanh tra, kiểm tra...

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều