Quảng Bình: Tập huấn về lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Chi cục Biển và Hải đảo Quảng Bình vừa tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2018. Lớp tập huấn có sự tham gia của 250 học viên.

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-CCBHĐ ngày 15/6/2018 của Chi cục Biển và Hải đảo, trong 2 ngày 26-27 - 7/2018, Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền về lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cho gần 250 học viên tham gia là đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đồng Hới phụ trách lĩnh vực Tài nguyên môi trường; đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường và đại diện các Hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Biển và hải đảo có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Nội dung tập huấn tập trung chủ yếu quán triệt, phổ biến Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Biển Việt Nam; Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực biển và hải đảo và các văn bản hướng dẫn thi hành khác.

Lớp tập huấn tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nâng cao khả năng quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo một cách hiệu quả quản lý nhà nước tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; Tăng cường hiệu quả phối hợp trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo giữa các cấp, các ngành, địa phương.

TIN LIÊN QUAN
Thanh Hà
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều