PVN vượt qua khó khăn, đẩy mạnh thoái vốn

Tại Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức mới đây, PVN cho biết sẽ tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp.

Tập đoàn khẳng định tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 1182/TTg-ĐMDN ngày 11/8/2017. Bám sát các cơ quan có thẩm quyền để sớm có phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Công ty Mẹ - Tập đoàn.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh yêu cầu cần đánh giá lại những khó khăn, thách thức mà Tập đoàn đã phải đối diện trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là phải xây dựng và sớm hoàn thiện mô hình quản trị, thực hiện phân cấp quản lý để đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc, tiến tới xây dựng mô hình quản trị theo chuẩn quốc tế. Ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan  đến quy chế để tháo gỡ khó khăn cho chính Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Theo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được Phó Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Hòa trình bày tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019.

Cụ thể, công tác tìm kiếm thăm dò được triển khai theo kế hoạch đề ra; sản xuất điện 6 tháng đạt 11,52 tỷ kWh, vượt 246 triệu kWh (≈ vượt 2,2%) so với kế hoạch 6 tháng và bằng 53,3% kế hoạch năm; sản xuất đạm 6 tháng đạt 705,8 nghìn tấn, vượt 71 nghìn tấn (≈ vượt 11,2%) so với kế hoạch 6 tháng, bằng 44,8% kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 5,66 triệu tấn, vượt 48 nghìn tấn (≈ vượt 0,9%) so với kế hoạch 6 tháng, bằng 49,8% kế hoạch cả năm.

Với việc hoàn thành vượt mức cơ bản các chỉ tiêu sản xuất, Tập đoàn cũng hoàn thành các chỉ tiêu tài chính với tổng doanh thu toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm đạt 365,5 nghìn tỷ đồng, vượt 18,0% so với kế hoạch 6 tháng, bằng 60% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 53,3 nghìn tỷ đồng, vượt 15,0% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 61,0% kế hoạch năm. 

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh phát biểu kết luận Hội nghị.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2019 nhưng các báo cáo được trình bày tại Hội nghị cũng chỉ ra một loạt khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch năm 2019. Đó là các mỏ dầu chủ lực trong năm 2019 đang trong giai đoạn suy giảm tự nhiên; hệ thống văn bản pháp lý về đầu tư và cơ chế tài chính cho doanh nghiệp trong lĩnh vực E&P chưa phù hợp với đặc thù hoạt động của lĩnh vực; giá dầu diễn biến khó lường...

Để vượt qua khó khăn, Tập đoàn sẽ tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hạn chế những khó khăn, rủi ro, phấn đấu hoàn thành vượt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2019. Trong đó tập trung vào 8 nhóm giải pháp chung cũng như giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực.

Theo đó, Tập đoàn thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 258-NQ/ĐU ngày 1/3/2019 về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019; Chương trình hành động của Tập đoàn số 3204/CTr-DKVN ngày 14/6/2019 về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị để đảm bảo hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Một trong những giải pháp trọng tâm của những tháng cuối năm là chấn chỉnh lại kỷ cương, ý thức, trách nhiệm trong công việc của CBCNV từ Công ty Mẹ - Tập đoàn đến tất cả các đơn vị thành viên; bố trí, sắp xếp cán bộ đúng năng lực, đúng trình độ. Chấn chỉnh ngay các biểu hiện né tránh, sợ trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố và tăng cường công tác dự báo, dự báo rủi ro; hoàn thành hệ thống quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ - Tập đoàn và các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo đảm phát triển bền vững trong thời gian tới.

PVN khẳng định tiếp tục chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các Bộ/ngành trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên Biển Đông.

Nguyễn Tuân - Trần Huệ
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều