nước sạch nông thôn

Cập nhập tin tức nước sạch nông thôn

Đến hết năm 2045, phấn đấu 100% người dân nông thôn được dùng nước sạch

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đang cập nhật dữ liệu !