Ninh Thuận đẩy mạnh tuyên truyền bình đẳng giới

Tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác giới.

Ảnh minh họa

Để Luật Bình đẳng giới được triển khai có hiệu quả và đi vào đời sống một cách thiết thực, bên cạnh nhiều giải pháp được đề ra, tỉnh Ninh Thuận cũng xác định sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như toàn cộng đồng về công tác giới.

Ngay sau khi Luật Bình đẳng giới có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2007, để cụ thể hóa nội dung của Luật đi vào cuộc sống UBND tỉnh Ninh Thuận hàng năm đều xây dựng kế hoạch triển khai.

Từ năm 2007 đến nay, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm cụ thể hóa Luật, Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố trên cơ sở tình hình và thực tiễn hoạt động của đơn vị, địa phương mình đã xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới hàng năm và giai đoạn 2011-2020 lồng ghép với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.

Đến nay, tỉnh và các địa phương đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và phân công cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bình đẳng giới, các kiến thức về giới, kiến thức có liên quan đến phụ nữ và trẻ em được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác bình đẳng giới.

Công tác cán bộ nữ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ được chú trọng, bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong công tác quản lý, trong hệ thống chính trị của tỉnh; tỷ lệ tăng lên qua các nhiệm kỳ.

Tỉnh cũng đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tạo việc làm tăng thu nhập, đặc biệt là tạo điều kiện cho phụ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi từ chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng khác nhau.

Hiện nay, tỷ lệ nữ được giải quyết tạo việc làm trên địa bàn tỉnh đạt 50,45%. Việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đạt kết quả khả quan, kết quả năm sau cao hơn năm trước; tỷ lệ biết chữ của nam và nữ trong độ tuổi từ 15 đến 40 đạt 91,04%.

Bên cạnh đó, nam và nữ được bình đẳng trong tham gia truyền thông chăm sóc sức khỏe, sử dụng các dịch vụ y tế, bình đẳng trong thụ hưởng văn hóa, tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin. Trong lĩnh vực gia đình, con trai và con gái đều được chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí…

Để Luật Bình đẳng giới được triển khai có hiệu quả và đi vào đời sống một cách thiết thực, bên cạnh nhiều giải pháp được đề ra, tỉnh cũng xác định sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như toàn cộng đồng về công tác giới.

Trên tinh thần đó, ngày 27/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017. Tháng hành động được bắt đầu từ ngày 15/11 - 15/12/2017 với chủ đề: “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, tháng hành động sẽ chuyển tải các thông điệp tuyên truyền và bộ nhận diện truyền thông.

Trong Tháng hành động, địa phương sẽ tập trung tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, hệ thống Đài Phát thanh của huyện, thị xã, thành phố và phường, xã, thị trấn; treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, ápphích tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, trường học; tổ chức mít tinh, diễu hành các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư; phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới…

Đồng thời, vận động xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

TIN LIÊN QUAN
Bạch Dương
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều