nhật thực

Cập nhập tin tức nhật thực

Những bức ảnh tuyệt đẹp về nhật thực một phần tại châu Âu

Thế giới vừa trải qua nhật thực một phần cuối cùng trong năm 2022, khu vực châu Âu chiêm ngưỡng sự kiện thiên văn này đẹp nhất.

Đang cập nhật dữ liệu !