ngoại khóa

Cập nhập tin tức ngoại khóa

Độc đáo bánh trôi bảy sắc các em nhỏ làm trong Tết Hàn Thực

Để các con biết ý nghĩa của ngày Tết Hàn thực, cũng như thử bàn tay khéo léo xinh xắn của mình tự làm những viên bánh trắng tròn, nhiều trường học đã tổ chức dạy các bé làm bánh trôi bánh chay.

Đang cập nhật dữ liệu !