Nam Định: Huyện Hải Hậu thi đua chung sức xây dựng NTM bền vững

Huyện Hải Hậu (Nam Định) phát động phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, phong trào đã trở thành cao trào, tiêu chí môi trường được đánh giá rất cao phải đạt “sáng, xanh, sạch, đẹp”…

Hội Nông dân huyện Hải Hậu cho biết, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2015 huyện Hải Hậu đã vinh dự được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới với 35/35 xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015.

Bước vào triển khai xây dựng nông thôn mới, Hải Hậu gặp không ít khó khăn: là huyện thuần nông với gần 80% lao động nông nghiệp, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội còn nhiều khó khăn, toàn huyện mới đạt 7/19 tiêu chí. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Huyện Hải Hậu (Nam Định) thực hiện phong trào toàn dân thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững, phát triển. (Ảnh: TTXVN)

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công cho mỗi đoàn thể chính trị- xã hội ngoài thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, còn phụ trách một hoặc một  số nhiệm vụ cụ thể về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, giai đoạn 2011-2015, Hội Nông dân huyện đăng ký và được phân công nhiệm vụ “chủ trì, vận động nhân dân tích cực đóng góp, thực hiện xây dựng đường giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng, chú trọng việc vận động hộ gia đình chỉnh trang khuôn viên gia đình xanh, sạch, đẹp".

Giai đoạn 2016-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Hội Nông dân huyện đăng ký và được phân công nhiệm vụ “Vận động hội viên nông dân phân loại xử lý rác thải mềm tại hộ gia đình và thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng".

Bước đầu để thống nhất về nhận thức, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã họp bàn phương thức tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và tuyên truyền tới cán bộ, hội viên nông dân trong toàn huyện. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện nhận thấy những yếu tố thuận lợi để có thể thực hiện kế hoạch thành công đó là: Sự lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND huyện; 35/35 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nên tiêu chí môi trường được chú trọng, đã có sự thay đổi cả về nhận thức và hành động trong nhân dân.

Huyện phát động phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, phong trào đã trở thành cao trào, tiêu chí môi trường được đánh giá rất cao phải đạt “sáng, xanh, sạch, đẹp”; một số thị xã, thị trấn đã xây dựng các bể thu gom thuốc bảo vệ thực vật trên các xứ đồng từ năm trước và hoạt động có hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi cũng gặp một số khó khăn như: Một số cán bộ Hội cơ sở chưa đồng thuận cao, cho là không khả thi, khó thực hiện với lý do đã có đội thu gom rác thải chuyên của địa phương nên không cần phải phân loại; việc thu gom bao bì thuốc Bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng trước đây đã có một số địa phương làm nhưng không thành công; ý thức của một bộ phận nông dân chưa cao, chưa nhận thấy nguy cơ lâu dài mà chỉ thấy lợi ích trước mắt.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên, Ban Thường vụ Hội Nông dân Huyện đã triển khai kế hoạch đến Hội Nông dân cơ sở. Chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện địa phương, báo cáo cấp ủy xin ý kiến chỉ đạo. Mỗi đơn vị chọn 1 chi hội làm điểm, sau đó triển khai ra diện toàn xã.

Tại các chi hội làm điểm, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã cùng với các đồng chí Chi hội trưởng, Chi hội phó trực tiếp xuống từng hộ gia đình khảo sát thực tế: điều kiện gia đình về địa hình, diện tích đất ở, chuồng trại chăn nuôi, số nhân khẩu gia đình…; vận động đào hố xử lý rác thải mềm (với những hộ có đủ điều kiện).

Khảo sát thực trạng các bể chứa rác trên các xứ đồng, vệ sinh khôi phục lại; xây mới bổ sung các xứ đồng chưa có bể rác; đơn vị nào chưa có điều kiện xây mới thì chọn vị trí thích hợp để có biện pháp thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật như treo bao xác rắn đỏ thuận lợi cho người phun thuốc có thể thu gom gọn lại.

Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền vận động các hộ dân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt, tiến hành xử lý rác hữu cơ dễ phân hủy tại hố rác gia đình; thu gom rác tái chế để bán lại cho cơ sở tái chế; thu gom rác không tái chế đưa đến điểm tập kết để tổ thu gom rác thải đưa đi xử lý.

Vào các đợt phun thuốc trừ sâu phòng trừ sâu bệnh, đều tuyên truyền trên đài truyền thanh xã, thị trấn vận động hội viên, nông dân bỏ rác thải là bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng vào bể chứa ở nơi quy định để tổ thu gom rác đưa đi xử lý, không vứt bừa bãi trên cánh đồng.

Qua triển khai thực hiện, đến nay ý thức của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Rác thải không vứt bừa bãi mà đã được đưa đến điểm tập kết để tổ thu gom rác đến vận chuyển đưa đi xử lý tại các lò đốt rác hoặc bãi rác thải tập trung của xã, thị trấn.

Đối với vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, hầu hết hộ dân đã có ý thức thu gom, bỏ vào các bể chứa hoặc các túi, bao treo ở cánh đồng. Sau mỗi đợt phòng trừ sâu bệnh, tổ thu gom rác thải đến vận chuyển đưa đi xử lý tại các điểm theo quy định. Rác thải thuốc bảo vệ thực vật đã giảm hẳn hoài kênh mương, bờ ruộng lúa, ruộng rau màu.

Qua triển khai và tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện rút ra một số kinh nghiệm như: Phải có sự thống nhất từ nhận thức đến hành động cụ thể của đội ngũ cán bộ hội từ huyện đến cơ sở; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên, nông dân; bám sát thực tiễn, triển khai hành động phải phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các chi Hội, của Hội xã.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều