Năm 2018, Bắc Giang dự kiến đầu tư 394 tỷ hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Năm 2018, tỉnh Bắc Giang dự kiến đầu tư hơn 394 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, địa phương để thực hiện các dự án, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Bắc Giang có hơn 200 nghìn đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, chiếm 12,5% dân số toàn tỉnh.

Vùng cư trú của đồng bào DTTS là những nơi khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội. Với đặc thù đó, Bắc Giang đã sớm xác định được các khâu đột phá nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra, tập trung nguồn lực đầu tư và tạo chuyển biến mạnh mẽ cho công cuộc giảm nghèo.

Bắc Giang đang rất nỗ lực thực hiện các chương trình hỗ trợ giúp người dân giảm nghèo và giảm nghèo bền vững.

Theo đó, tỉnh Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trên 12 chính sách lớn đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 6.537 tỷ đồng như: Chương trình 135 hỗ trợ đầu tư tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn và các xã ATKII, với tổng số vốn trên 313 tỷ đồng; hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 51 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có đề án giảm nghèo đối với 13 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% của huyện Lục Ngạn với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện là 24 tỷ đồng; chính sách tín dụng cho vay ưu đãi đối với gần 130 nghìn người nghèo, cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn với tổng số vốn trên 1.700 tỷ đồng; thực hiện chính sách về Y tế, đến nay đã cấp 771.691 lượt thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ nghèo và đồng bào DTTS ở các xã vùng khó khăn, khám chữa bệnh theo thẻ BHYT trên 1,5 triệu lượt...

Nhờ thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, những năm qua, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã khó khăn vùng dân tộc thiểu số của tỉnh giảm trung bình 3 đến 4%/năm. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số của tỉnh vẫn còn cao, chiếm 34,34% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh và chiếm 30,36% trong 60.525 hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh.

Năm 2018, tỉnh Bắc Giang dự kiến đầu tư hơn 394 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, địa phương để thực hiện các dự án, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4%/năm đối với các xã đặc biệt khó khăn, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 5%/năm đối với các thôn đặc biệt khó khăn ở địa phương.

TIN LIÊN QUAN
Hoàng Thanh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều