Luật Bảo vệ môi trường

Cập nhập tin tức Luật Bảo vệ môi trường

Bình Định triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Ngày 28/9, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định có Công văn số 2454 về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh.

Đang cập nhật dữ liệu !