Lồng ghép phòng chống mại dâm trong xóa đói giảm nghèo

Để thực hiện chương trình Phòng chống mại dâm giai đoạn 5 năm tới, Chính phủ yêu cầu các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phải đẩy mạnh lồng ghép với các mô hình xóa đói giảm nghèo.

Lồng ghép phòng chống mại dâm trong xóa đói giảm nghèo - ảnh 1
Ảnh minh họa.
Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình Phòng chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 , Chính phủ cũng chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp thực hiện các hoạt động phòng, chống mại dâm với phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và phòng, chống tội phạm mua bán người vì Mục đích mại dâm.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh Chương trình này và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương.

Chỉ đạo cơ quan cấp Giấy phép thành lập doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra sau khi thành lập, tránh việc lợi dụng hoạt động kinh doanh để tổ chức hoạt động mại dâm.

Ngoài ra, cần bố trí ngân sách và huy động các nguồn đóng góp hợp pháp khác để bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cho công tác phòng, chống mại dâm, Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm các cấp.

Trong nhiệm vụ phòng chống mại dâm cần lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống mại dâm vào các chương trình an sinh xã hội của địa phương như xóa đói giảm nghèo; dạy nghề, tạo việc làm, phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người.

Khánh Ngọc
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều