Làm gì để tăng cường công tác tuyên truyền bình đẳng giới trong ngành giáo dục?

Bình đẳng giới đang là vấn đề nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Nhất là khi tỉ lệ chênh lệch giới tính trẻ sơ sinh (nam - nữ) của chúng ta hiện nay đang có sự mất cân đối khá cao.

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 cũng đã xác định: Bình đẳng giới là một bộ phận cấu thành quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là cơ sở nền tảng của chiến lược phát triển con người, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tuy nhiên, thực trạng truyền thông và giáo dục bình đẳng giới vẫn rất mờ nhạt và gặp nhiều khó khăn. 

Bình đẳng giới là cơ sở nền tảng của chiến lược phát triển con người. (Ảnh minh họa)

Để thực hiện tốt công tác này, ngành giáo dục đã đưa ra một số giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới:

Tăng cường tuyên truyền Luật Bình đẳng giới để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, nhà giáo, người lao động, giúp họ hiểu được trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới không chỉ là của mỗi cá nhân, mà là trách nhiệm của mỗi gia đình, của toàn xã hội.

Tăng cường mở các lớp đào tạo, tập huấn về giới và bình đẳng giới cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị, trường học, những cán bộ trực tiếp tiến hành các hoạt động liên quan đến việc bảo đảm và thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ.

Thông qua các khoá đào tạo, tập huấn này mà góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ, giúp họ có khả năng lồng ghép các chính sách về giới vào các chương trình công tác tại cơ quan, đơn vị có hiệu quả hơn.

Các nội dung đào tạo, tập huấn cần cung cấp cho đội ngũ cán bộ này các kiến thức mang tính toàn diện khách quan về bình đẳng giới. Cần phân tích thực trạng bất bình đẳng giới đang tồn tại ở nước ta hiện nay đã cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội để họ có được nhận thức và hành động đúng đắn hơn trong việc lồng ghép giới vào phát triển kinh tế - xã hội ở từng cơ quan, đơn vị, trường học đạt hiệu quả.

Đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động, việc tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Tăng cường các hoạt động tập huấn để các loại tài liệu tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, về giới và bình đẳng giới đến được với tất cả nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động và cơ quan, đơn vị, trường học.

Tạo điều kiện phát huy vai trò, vị thế của người phụ nữ, trên cơ sở này sẽ giúp cả giới nam và giới nữ xóa bỏ những tư tưởng phong kiến, lạc hậu ăn sâu trong tâm trí cán bộ, nhà giáo, người lao động, tạo điều kiện cho bình đẳng giới được thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn.

Quan trọng là phải có sự phối kết hợp thống nhất, chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên; lên án, đấu tranh chống tư tưởng coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ.

Cùng với đó là đẩy mạnh giáo dục khoa học giới trong hệ thống nhà trường phổ thông, giúp cho thanh niên, thiếu niên nhận thức đúng những vấn đề giới và bình đẳng giới một cách cơ bản và hệ thống. Từ đó, các em có ý thức trách nhiệm về bình đẳng giới trong xây dựng gia đình và xã hội.

Cuối cùng là chú trọng việc nêu gương tốt, điển hình trong thực hiện bình đẳng giới qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; đồng thời tạo dư luận xã hội công khai qua công tác tuyên truyền với những vụ việc vi phạm về bình đẳng giới.

 

 

TIN LIÊN QUAN
Hoàng Thanh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều