Kon Tum: Đời sống của người dân đổi thay từ khi xây dựng nông thôn mới

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Kon Tum đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, đời sống nhân dân ổn định, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Một góc thành phố Kon Tum - Ảnh Internet.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Kon Tum, năm 2010, toàn tỉnh có tới 66/81 xã có số tiêu chí đạt chuẩn dưới 5 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn chỉ đạt 10,8 triệu đồng/người/năm. Điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao… các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chưa phổ biến, chưa có nông sản hàng hóa có thương hiệu mạnh phục vụ mục tiêu xuất khẩu.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết “ngay từ ngày đầu bắt tay vào xây dựng chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới, tỉnh gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế, thu nhập bình quân khu vực nông thôn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao và nguồn vốn Trung ương còn hạn chế”.

Nhận thấy được điều đó, UBND tỉnh Kon Tum đã yêu cầu các cấp, ngành và địa phương cần có quyết tâm cao, tập trung chỉ đạo quyết liệt, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân thi đua xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị, đi vào chiều sâu, tập trung phát triển các loại cây trồng chủ lực như cà phê, cao su góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 18 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân trên xã là 12,23 tiêu chí/xã.

Một số địa phương có số tiêu chí đạt chuẩn cao như huyện Ngọc Hồi, Đăk Hà, Đăk Tô, Kon Plong và thành phố Kon Tum. Toàn tỉnh không còn xã có số tiêu chí đạt chuẩn dưới 5 tiêu chí, thu nhập của người dân khu vực nông thôn đạt 19,726 triệu đồng/người/năm.

Việc phát triển và đổi mới hình thức sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được các địa phương chỉ đạo theo hướng phát triển bền vững và nâng cao lợi thế cạnh tranh. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã hình thành được các vùng sản xuất tập trung như, vùng sản xuất cà phê xứ lạnh Đông Trường Sơn, vùng sản xuất rau, hoa xứ lạnh huyện Kon Plông…

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới, những xã còn lại mỗi năm bình quân đạt được ít nhất 1 đến 2 tiêu chí, số tiêu chí bình quân trên xã là 14 tiêu chí/xã. Mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 3 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, 5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt trên 25 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn dưới 20%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85%.

Theo ông Hòa, “để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đã đạt được các cấp, ngành, địa phương cần quyết tâm cao hơn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, phát huy thực hiện tốt phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tỉnh chú trọng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và phải dày công, kiên trì; xây dựng lộ trình và giải pháp để tiếp tục thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển rộng khắp, chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Ngoài ra, tỉnh đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng từng bước hiện đại; phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, lựa chọn các sản phẩm có lợi thế của địa phương để tổ chức thực hiện, đặc biệt là trồng và phát triển các loại dược liệu. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ. Phát triển nhanh việc ứng dụng quy trình sản xuất VietGAP, nông nghiệp hữu cơ; thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tiếp tục ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu; quan tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự an toàn xã hội, ông Hòa cho biết.

TIN LIÊN QUAN
Bá Tứ
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều