kinh phí bảo trì chung cư

Cập nhập tin tức kinh phí bảo trì chung cư

Truy cứu trách nhiệm các chủ thể vi phạm về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì chung cư

UBND TP Hà Nội giao cơ quan Công an chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan điều tra, khởi tố, truy cứu trách nhiệm đối với các chủ thể vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì chung cư.

Đang cập nhật dữ liệu !