kiểm tra học kì

Cập nhập tin tức kiểm tra học kì

Học sinh tiểu học tại Hà Nội kiểm tra học kỳ trực tuyến thế nào?

Không ít phụ huynh lo lắng con học lớp 1, 2, 3 sẽ thực hiện bài kiểm tra ra sao khi còn chưa thao tác thành thạo máy tính?

Đang cập nhật dữ liệu !