Kiểm định ô tô quá tải

Cập nhập tin tức Kiểm định ô tô quá tải

Tôi đi làm kiểm định ô tô

Ô tô của tôi hết hạn đăng kiểm vào ngày 8/3. Trước đó cả tuần, tôi đã tìm hiểu thông tin để còn mang xe đi làm thủ tục này. Trước đây, cứ thế mang xe đến vài trung tâm quen là xong việc.

Đang cập nhật dữ liệu !