Hòa Bình đảm bảo thực thi bình đẳng giới trên các lĩnh vực đời sống xã hội

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Hòa Bình sẽ đảm bảo thực thi bình đẳng giới trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đồng thời nhân rộng các mô hình phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới.

Tỉnh Hòa Bình đã tổ chức phát động và thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 với chủ đề “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”....

Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Hòa Bình cho biết, năm 2017, Sở đã xây dựng kế hoạch chương trình công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Luật bình đẳng giới được thực hiện thông qua nhiều hình thức đúng với chức năng, nhiệm vụ của các cấp ngành, phù hợp với văn hóa, trình độ nhận thức của nhân dân từng vùng, miền trên địa bàn tỉnh. Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục và đào tạo, học nghề, giải quyết việc làm gắn với xóa đói giảm nghèo, y tế, pháp luật cho phụ nữ và trẻ em gái. Thực hiện chính sách ưu tiên dạy nghề cho phụ nữ thuộc đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới giai đoạn 2007 – 2017 cấp tỉnh, cấp huyện. Tại hội nghị cấp tỉnh đã có 10 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố đã phối hợp với Hội phụ nữ và các đoàn thể tổ chức các hội nghị tọa đàm ở các xã, phường về công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Phòng chống tảo hôn tới các chi hội cơ sở, các bậc phụ huynh có con em ở tuổi vị thành niên.

Tổ chức phát động và thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 với chủ đề “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”. Trong năm tỷ lệ lao động được học nghề là nữ chiếm 41%, tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm là nữ chiếm 49%.

Năm 2018, Sở sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020 đảm bảo thực thi bình đẳng giới trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Nhân rộng các mô hình phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều