Hết quý 3, PVOil âm quỹ BOG lớn nhất trong 10 đơn vị kinh doanh xăng dầu

Bộ Tài chính cho biết, tính đến thời điểm 30/9, trong tổng số 29 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, có 19 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư dương quỹ BOG xăng dầu và 10 đơn vị kinh doanh xăng dầu âm quỹ BOG xăng dầu.

Hết quý 3, PVOil âm quỹ BOG lớn nhất trong 10 đơn vị kinh doanh xăng dầu...

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu (quỹ BOG) quý 3/2019.

Theo đó, số dư quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504,376 tỷ đồng. Số dư quỹ BOG đến hết quý 1/2019 (đến hết ngày 31/3/2019) là 620,643 tỷ đồng.

Số dư quỹ BOG đến hết quý 2/2019 (đến hết ngày 30/6/2019) âm 499,932 tỷ đồng.

Tổng số trích quỹ BOG trong quý 3/2019 (từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 30/9/2019) hơn 2.518 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng quỹ BOG trong quý 3 (từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 30/9/2019) là 0 đồng. Lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG dương trong quý 3 là 1 tỷ đồng. Lãi vay phát sinh trên số dư quỹ BOG âm trong quý 3 là 12 triệu đồng.

Số dư quỹ BOG đến hết quý 3/2019 (đến hết ngày 30/9/2019) là 2.019,246 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, tính đến thời điểm 30/9, trong tổng số 29 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, có 19 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư dương quỹ BOG xăng dầu. Trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có số dư lớn nhất là 1.125.280 tỷ đồng.

10 đơn vị kinh doanh xăng dầu âm quỹ BOG xăng dầu, trong đó Tổng Công ty dầu Việt Nam (PVOil) có số âm quỹ lớn nhất lên tới 257,283 tỷ đồng.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều