hành xử văn hóa

Cập nhập tin tức hành xử văn hóa

Giới trẻ đang quá dè sẻn lời xin lỗi

Biết nhận lỗi và nói lời xin lỗi là hành xử văn hóa tối thiểu mà nhiều phụ huynh mong mỏi ở giới trẻ hiện nay.

Đang cập nhật dữ liệu !