Hà Nội: Thông qua đề xuất tăng học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập

Ngày 5/7, tại kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội với 99/102 số phiếu tán thành.

Cụ thể, sau khi nghe Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng trình bày nội dung tờ trình của UBND và Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP Trần Thế Cương trình bày báo cáo thẩm tra, đại biểu tham gia biểu quyết đều tán thành, HĐND TP ban hành quyết nghị quy định về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non (MN), giáo dục phổ thông công lập (PTCL) của TP Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019.

Theo ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, học phí đối với bậc mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2018 - 2019 tại khu vực thành thị là 155.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 45.000 đồng/tháng/học sinh so với năm học trước; với các trường tại khu vực nông thôn là 75.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 20.000 đồng/tháng so với năm học trước và học phí tại các trường thuộc khu vực miền núi là 19.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 5.000 đồng/tháng so với năm học trước.
Về mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019:

Với mức thu trên, tổng số thu từ học phí công lập cấp học mầm non và phổ thông của thành phố khoảng 675,351 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8,3% trong tổng số chi (từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu học phí).

Kinh phí ngân sách nhà nước cấp chi theo định mức hơn 7.426,241 tỷ đồng. Như vậy nguồn thu học phí đã hỗ trợ một phần cùng với ngân sách nhà nước đáp ứng nhu cầu chi phục vụ dạy và học tại các cơ sở giáo dục công lập.

Mức thu học phí hiện nay ở mức thấp trong khung học phí theo quy định của Chính phủ. Ngoài ra các đơn vị phải sử dụng 40% tổng số thu học phí để chi thực hiện cải cách tiền lương. Như vậy kinh phí còn lại (60% nguồn thu học phí) để chi phục vụ dạy và học còn rất hạn hẹp.

Số tiền từ tăng thu học phí trong năm học 2018-2019 một phần để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại dành để chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Đồng tình với đề xuất thay đổi mức thu học phí cho bậc mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên của UBND thành phố trình HĐND trong kỳ họp, ông Trần Thế Cương, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Hà Nội cho biết: Học phí hằng năm sẽ điều chỉnh tăng dần trong khung quy định, đến năm học 2020-2021 mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định của Chính phủ đối với vùng thành thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với vùng miền núi.

Việc điều chỉnh tăng học phí không làm ảnh hưởng đến các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sách vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố cũng đã đề nghị UBND thành phố làm tốt công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn hiểu và đồng thuận với mức thu học phí mới. 

Để thực hiện tốt các nội dung này, HĐND TP giao UBND TP tổ chức thực hiện Nghị quyết; trong quá trình thực hiện nếu cần bổ sung, điều chỉnh các nội dung, cơ chế chính sách phù họp tình hình thực tế.

Đồng thời, UBND TP tổng hợp, trình HĐND TP xem xét, ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung; trình HĐND TP mức thu học phí đổi với chương trình giáo dục đại trà cấp học MN, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2019-2020 và các năm tiếp theo theo nguyên tắc học phí hàng năm sẽ được điều chỉnh tăng dần trong khung quy định; đến năm học 2020-2021 mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với vùng thành thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với vùng miền núi.

Ngoài ra, cần chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về mức thu học phí đến năm học 2020-2021 để các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn hiểu và đồng thuận.

Bên cạnh đó phải công khai mức thu học phí; tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý chặt chẽ các khoản thu ngoài học phí, các khoản thu tự nguyện và tình trạng dạy thêm, học thêm của các trường; công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

Thời gian thực hiện mức thu học phí này là năm học 2018-2019.

 

 

TIN LIÊN QUAN
Hoàng Thanh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều