Giá sầu riêng

Cập nhập tin tức Giá sầu riêng

Giá sầu riêng đầu vụ tăng cao từ 20-40%

Hiện nay “thủ phủ sầu riêng” ở Tây Nguyên bắt đầu vào vụ thu hoạch, giá sầu riêng năm nay cao hơn từ 20 - 40%.

Đang cập nhật dữ liệu !