Dự kiến hết 2020 sẽ nộp 250.000 tỷ đồng tiền thu từ CPH, thoái vốn về NSNN

Lũy kế giai đoạn 2016 – tháng 9/2019 đã thu về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 177.557 tỷ đồng, trong đó 9 tháng đầu năm 2019, số tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ là 4.799 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã chuyển 30.000 tỷ đồng từ Quỹ vào ngân sách nhà nước (NSNN), số còn phải chuyển về NSNN trong Quý IV/2019 là 20.000 tỷ đồng.

Lũy kế từ năm 2016 đến Quý III/2019, đã chuyển từ Quỹ về NSNN là 185.000 tỷ đồng (đạt 74% kế hoạch). Theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội, số còn phải chuyển từ Quỹ về NSNN là 65.000 tỷ đồng (trong đó Quý IV/2019 còn phải chuyển 20.000 tỷ đồng, năm 2020 còn phải chuyển 45.000 tỷ đồng).

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, dự kiến đến hết năm 2020 sẽ hoàn thành kế hoạch nộp 250.000 tỷ đồng tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn về NSNN theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội đã giao.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều