đố vui toán học

Cập nhập tin tức đố vui toán học

Bài toán cắt bánh tưởng dễ mà khó

Ảo thuật gia Martin Gardner khiến bao người phải điên đầu với câu đố này.

Đang cập nhật dữ liệu !