Điểm nhấn 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh

Với sự quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh đã đạt những thành tựu to lớn, toàn diện, làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn.

Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hà Tĩnh đã đạt những thành tựu to lớn, toàn diện, làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn

Ngay từ ngày đầu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh Hà Tĩnh cũng gặp rất nhiều khó khăn do điểm xuất phát thấp.

Tuy nhiên, tỉnh đã tạo được quan điểm nhất quán, sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình. 

Bên cạnh đó, cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách mạnh mẽ, phát huy dân chủ, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa.

Cùng với việc tuyên truyền, tỉnh đã ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ, toàn tỉnh đã đa dạng hóa hình thức huy động nguồn lực, tổng cộng đã huy động được trên 81.000 tỷ đồng, trong đó vốn cộng đồng dân cư chiếm 20,5% để xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh xây dựng, nâng cấp 7.439 km đường giao thông nông thôn, 172 nhà văn hóa xã, 155 khu thể thao xã, 1.085 nhà văn hóa và khu thể thao thôn...

Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp giai đoạn 2010 - 2018 đạt trên 3,7%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, bình quân hằng năm giải quyết việc làm cho trên 15.000 lao động, trong đó 6.000 - 8.000 người đi lao động ở nước ngoài.

Đến nay, các chỉ tiêu về nông thôn mới đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Bình quân đạt 18,3 tiêu chí/xã (tăng 14,8 tiêu chí so với năm 2010), không còn xã dưới 12 tiêu chí; có 169 xã (chiếm 73,8%) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nâng cao.

Sức lan tỏa của công cuộc xây dựng nông thôn mới đến với tất cả các làng quê Hà Tĩnh.

Năm 2018, huyện Nghi Xuân được công nhận huyện nông thôn mới. Huyện Can Lộc được đề nghị Trung ương thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2019; 100% số xã của thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh đạt chuẩn nông thôn mới; toàn tỉnh có 298 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, hơn 3.000 vườn mẫu.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,82%. Hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố; an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

TIN LIÊN QUAN
Đặng Sơn
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều