ĐBQH kiến nghị quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng về bộ máy

Dư luận xã hội đang dành nhiều quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến xung quanh việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Chiều 30-10, Quốc hội đã tiếp tục thảo luận làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Phát biểu tại Quốc hội, Đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau, cho rằng cần thành lập Ban chỉ đạo Trung ương để thực hiện quyết liệt các nghị quyết của Trung ương Đảng về đổi mới hệ thống chính trị do Tổng Bí thư đứng đầu.

“Tôi nghĩ rằng thời gian qua, Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng Trung ương đã làm rất xuất sắc”, Đại biểu Lê Thanh Vân nói.

“Cần phải phân định chức năng của hệ thống hành pháp theo 3 hướng, 3 nhóm: Một là hành chính chính trị, tức là tập trung vào việc ban hành thể chế và các giải pháp thực hiện các quyết định lập pháp; Hai là hành chính công vụ, tức là tập trung vào kiểm soát hành vi tuân thủ pháp luật; Ba là hành chính tư pháp, để kiểm tra, kiểm soát hệ thống hành chính, đảm bảo cho cơ thể hành chính lành mạnh, phát triển đúng hướng”.

Nhóm giải pháp thứ hai là hoàn thiện chế độ công vụ và tập trung vào việc hoàn thiện thể chế về nhân sự theo hướng đi sâu, định ra được tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể để tuyển dụng, định ra số lượng, định ra tiêu chuẩn cán bộ, làm sao chọn được đội ngũ cán bộ thực sự xuất sắc.

ĐBQH Lê Thanh Vân.

Nghị quyết trung ương 6 xác định mô hình và quy mô tổ chức bộ máy là phải phù hợp với tính chất đặc điểm chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị địa phương. Đại biểu Phạm Thị Thu Trang, đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi, cho không nhất thiết cấp trên có cơ quan tổ chức nào thì cấp dưới có cơ quan tổ chức đó và ngược lại cũng không nhất thiết cơ quan đơn vị địa phương phải có mô hình tổ chức bộ máy giống nhau.

Trung ương ban hành các văn bản cụ thể về khung tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện và tiêu chí điều kiện thành lập gắn với đặc điểm của từng loại đơn vị hành chính. Trên cơ sở đó quy định của Trung ương căn cứ vào tình hình đặc điểm cụ thể của địa phương có quyền chủ động thành lập, giải thể, sáp nhập các đơn vị trực thuộc theo quy định chung, đáp ứng yêu cầu các cấp hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy.

ĐBQH Phạm Thị Thu Trang.

Đây là một giải pháp cốt lõi rất quan trọng trong việc xây dựng tổ chức bộ máy. Vì vậy, tôi đề nghị nội dung này cần khái quát thành một nguyên tắc chung được cụ thể trong quan điểm thực hiện sắp xếp bộ máy và áp dụng cho tất cả cơ quan hành chính nhà nước ở bộ, ngành, địa phương chứ không chỉ riêng đối với chính quyền địa phương. Tại trang 57 đã thể hiện điều này.

Đại biểu Lý Tiết Hạnh, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định, cho rằng cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước là một chủ trương rất đúng đắn và nhất quán của Đảng, Nhà nước ta và chủ trương này cũng đã thực hiện không chỉ trong giai đoạn này mà đã được thực hiện trong nhiều năm. Đây cũng là vấn đề được cử tri và dư luận xã hội hết sức quan tâm, đó là một yêu cầu đòi hỏi khách quan trong quá trình phát triển của xã hội. Vì vậy, Đại biểu Hạnh đề nghị trong báo cáo làm rõ hơn tính tất yếu khách quan của việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nhất là trong tình hình hiện nay thì thực tiễn bộ máy hành chính nhà nước của chúng ta hiện nay đang có nhiều hạn chế, bất cập.

Để thực hiện nghiêm Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa mới ban hành, Đại biểu Dương Minh Tuấn, đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho rằng tinh giản biên chế không có nghĩa là tất cả các ngành, lĩnh vực đều phải giảm. Đề nghị xem xét không giảm biên chế đối với một số ngành đặc thù như bác sĩ, giáo viên, v.v.. Việc xác định vị trí việc làm đề nghị không tính theo kiểu bình quân mà tính toán trên cơ sở dân số đơn vị hành chính, diện tích, vùng kinh tế trọng điểm và các yếu tố đặc thù khác.

Nguyễn Tuân
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều