đào mộ

Cập nhập tin tức đào mộ

Đào trộm hài cốt nhà giàu để tống tiền 300 triệu đồng, bị xử lý thế nào?

Theo luật sư, hành vi của đối tượng đã gây nên sự phẫn nộ không chỉ cho gia đình bị hại mà còn gây bất bình trong dư luận xã hội nên cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đang cập nhật dữ liệu !