Danh sách đen trong 'chuyến bay giải cứu' và chuyện nhận hối lộ hàng trăm tỷ

Cập nhập tin tức Danh sách đen trong 'chuyến bay giải cứu' và chuyện nhận hối lộ hàng trăm tỷ

Danh sách đen trong 'chuyến bay giải cứu' và chuyện nhận hối lộ hàng trăm tỷ

Quá trình cấp phép chuyến bay công dân tự trả phí, những cá nhân có nhiệm vụ, quyền hạn đã tạo thành “nhóm lợi ích”. Trong vụ án “chuyến bay giải cứu”, có 21 người bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.

Đang cập nhật dữ liệu !