Đảng ủy Tập đoàn TKV và than Quảng Ninh tập huấn công tác đảng cho cán bộ

Nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp, vừa qua, Đảng ủy Tập đoàn phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh đã mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí cán bộ làm công tác Đảng các đơn vị trực thuộc hai Đảng bộ.

Quang cảnh buổi tập huấn. (Ảnh: TKV)

Tại các lớp tập huấn, các học viên được những giảng viên cao cấp thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viên Ngoại giao; Ban Tổ chức Trung ương… truyền đạt nhiều chuyên đề quan trọng.

Về công tác kiểm tra, giám sát, đề cập đến những điểm mới trong Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về công tác giám sát, những kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát. Về công tác tổ chức, học viên được cung cấp những vấn đề về đổi mới hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gắn với thực hiện Quy định 69- QĐ/TW, ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước.

Ngoài ra, các học viên được các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn truyền đạt những định hướng nhiệm vụ chính trị năm 2018 gắn với việc thực hiện NQTW5 khóa XII (Nghị quyết số 12-NQ/TW) và công tác tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017 – 2020; các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế hiện nay.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều