Đắk Nông: Hoàn thành công tác lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới

Tất cả 61/61 xã tại tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành công tác lập quy hoạch chung về chương trình xây dựng nông thôn mới.

Kiểm tra tiến trình xây dựng nông thôn mới tại Đắk Nông

Đến nay (tháng 9/2018), trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, có 61/61 xã đã hoàn thành công tác lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, đạt 100%.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2018, các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang rà soát để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó đã có 13/61 xã lập và được phê duyệt quy hoạch chi tiết, đạt 21%.

Về lập quy hoạch vùng huyện: Trong năm 2017 đã tiến hành lập Đề án chi tiết xây dựng nông thôn mới huyện Đắk R’lấp giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 để đạt chuẩn theo quy định về tiêu chí huyện nông thôn mới.

Công tác xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng trong 6 tháng năm 2018 tiếp tục được các cấp, các ngành chú trọng quan tâm triển khai thực hiện.

Với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự hưởng ứng tích cực của người dân, các công trình hạ tầng thiết yếu như: đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, nước sạch…đã được đầu tư xây dựng kiên cố, sạch đẹp từng bước đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người dân nông thôn; đặc biệt là việc làm đường giao thông nông thôn.

Với nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện năm 2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã phân bổ về cho các địa phương để đầu tư thực hiện làm 63,22 km đường giao thông nông thôn, 12 công trình về trường học, 15 công trình về cơ sở vật chất văn hóa và 02 công trình về chợ nông thôn.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm do thời tiết mưa nhiều đã dẫn đến việc xây dựng các công trình còn chậm, nên sẽ tập trung đầu tư xây dựng vào 6 tháng cuối năm.

Đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông có 20/61 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông; có 48/61 xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi đạt 78,7%; có 41/61 xã đạt tiêu chí số 4 về điện, đạt 67,2%; có 20/61 xã đạt tiêu chí số 5 về trường học, đạt 32,8%; có 18/61 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, đạt 30%; có 49/61 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, đạt 80,3%; có 54/61 xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, đạt 88,5%...

TIN LIÊN QUAN
Trần Nhân - Sông Cài
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều