Bộ Xây dựng: Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Bộ Xây dựng: Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Ngày 11/9, Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, nhằm tổng kết những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, bầu ra BCH khóa mới và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2020.
Bên trên chuyển động tích cực, cơ sở chưa theo kịp

Bên trên chuyển động tích cực, cơ sở chưa theo kịp

Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã “chuyển” khá mạnh, nhưng bộ ngành và nhiều địa phương vẫn chưa thực sự “động”. Tình trạng bàn lùi, buông xuôi, vô cảm, tham mưu theo kiểu hại nước, lợi mình, thiếu công khai minh bạch,...
Đảng bộ EVN: Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Đảng bộ EVN: Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Xác định cán bộ là khâu then chốt trong sự nghiệp CNH - HĐH, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam luôn chỉ đạo sát sao việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập.

Đọc nhiều

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM