Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Cập nhập tin tức Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nữ sinh tốt nghiệp thủ khoa với 44 môn học đạt điểm A và A+

Với điểm tổng kết 3,91/4, Lê Thị Nguyệt, 22 tuổi trở thành thủ khoa đầu ra của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !