Đà Nẵng: Tránh chồng chéo, không thanh tra doanh nghiệp quá 01 lần/năm

Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết vừa công bố Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND TP ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra đối với doanh nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị hữu quan và doanh nghiệp!

Đối tượng áp dụng Quy chế này là UBND TP Đà Nẵng; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Đà Nẵng; UBND các quận, huyện; các cơ quan quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan quản lý nhà nước cấp TƯ đặt tại Đà Nẵng, gồm: Cục Thuế, Cục Hải quan, Công an TP, Bảo hiểm xã hội TP, Kho bạc nhà nước TP, Bộ chỉ huy Quân sự TP, Cục Quản lý thị trường, Cục Thống kê, Ngân hàng nhà nước TP.

TP Đà Nẵng tổ chức các cuộc Tọa đàm mùa Xuân nhằm ghi nhận ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp (Ảnh: HC)

Mục tiêu của việc phối hợp trong công tác thanh tra nhằm đảm bảo hoạt động bình thường, không ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý những doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thanh tra. Đồng thời hạn chế chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra doanh nghiệp trên địa bàn theo Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự thảo Quy chế cũng nêu ra 4 nguyên tắc phối hợp gồm:

Việc phối hợp xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra doanh nghiệp phải bảo đảm tính khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng trình tự thủ tục, giảm thiểu đến mức tối đa sự phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiêp.

Khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp, trừ trường hợp thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng; thanh tra chuyên đề đột xuất theo chỉ đạo bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; thanh tra theo chính yêu cầu của doanh nghiệp.

Hoạt động thanh tra phải luôn tuân theo pháp luật, đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, trung thực, dân chủ, kịp thời; không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra.

Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tuân thủ các quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.

Theo đó, Thanh tra TP Đà Nẵng là cơ quan đầu mối trong việc rà soát, xử lý chồng chéo, trùng lặp trong kế hoạch thanh tra doanh nghiệp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác thanh tra và Quy định sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch thanh tra nhằm phối hợp trong công tác xử lý trùng lặp, chồng chéo trong kế hoạch thanh tra doanh nghiệp.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Đà Nẵng và UBND các quận, huyện có trách nhiệm xây dựng, phê duyệt, điều chỉnh, xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra đảm bảo theo đúng quy định của Thông tư 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra. Cập nhật, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công tác thanh tra nhằm phối hợp trong công tác xử lý trùng lặp, chồng chéo trong kế hoạch thanh tra doanh nghiệp.

Các cơ quan quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan quản lý nhà nước cấp TƯ đặt tại Đà Nẵng có trách nhiệm đối chiếu với kế hoạch thanh tra của các cơ quan chức năng khác trên địa bàn khi xây dựng kế hoạch thanh tra của mình để giảm thiểu trùng lặp; gửi cho Thanh tra TP kế hoạch thanh tra doanh nghiệp năm sau liền kề đã được cấp trên phê duyệt.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có chức năng thanh tra doanh nghiệp trên địa bàn TP trong công tác thanh tra nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017. Cập nhật, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác thanh tra nhằm phối hợp trong công tác xử lý trùng lặp, chồng chéo trong kế hoạch thanh tra doanh nghiệp.

TIN LIÊN QUAN
HẢI CHÂU
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều