Cao Bằng chung tay xây dựng nông thôn mới: Toàn tỉnh thay đổi vượt bậc

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ngành cùng sự chung tay tích cực của các đoàn thể và nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” đã khiến toàn tỉnh thay đổi vượt bậc...

Theo Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khiến bộ mặt nông thôn ngày càng được khang trang, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Cụ thể, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần hình thành và củng cố những giá trị đạo đức, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, các phong tục, tập quán lạc hậu, hủ tục từng bước được thay thế.

Xây dựng nông thôn mới ở Cao Bằng khiến bộ mặt nông thôn ngày càng được khang trang, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Năm 2018, tỉnh có 83,6% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 10,6% so với năm 2010; có 53,8% khu dân cư đạt xóm, tổ dân phố văn hóa, tăng 12,8% so với năm 2010.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với xây dựng nông thôn mới được tổ chức thường xuyên, các mô hình về phát triển du lịch văn hóa nông thôn đã và đang từng bước phát triển mạnh, góp phần hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập như: du lịch cộng đồng bản Pác Rằng, huyện Quảng Uyên; làng Tày Khuổi Ky ở huyện Trùng Khánh....

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ  hội đã có những chuyển biến tích cực; các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh; các nghi lễ cưới được đơn giản hóa, tiết kiệm, từng bước giảm dần các thủ tục lạc hậu như tảo hôn, thách cưới; tổ chức tang lễ  tiết kiệm và đảm bảo vệ sinh môi trường, đúng quy ước của làng xóm. Việc tổ chức lễ hội được kiểm duyệt về nội dung của cơ quan quản lý nhà nước, nếp sống văn minh trong lễ hội được đảm bảo trang trọng, tiết kiệm.

Về tiêu chí vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn các xã được tỉnh Cao Bằng quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả. Đã xây dựng mô hình cảnh quan xanh – sạch – đẹp khu vực nông thôn; Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được triển khai đã nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 88% năm 2018, tăng 7,52% so với năm 2010.

Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, vận hành hệ thống xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp tục được chú trọng. Trong trồng trọt, các cấp đã chỉ đạo sử dụng hiệu quả và mở rộng mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật; vận động, khuyến cáo nhân dân sử dụng các sản phẩm sinh học, quản lý dịch hại tổng hợp...

Trong chăn nuôi, chỉ đạo mở rộng các mô hình xử lý môi trường, làm hầm biogas theo công nghệ mới, vận động hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện thường xuyên vệ sinh chuồng trại, vệ sinh  môi trường xung quanh, vệ sinh tiêu độc khử trùng, xây dựng chuồng trại kiểu mới, xây tường cách ly, xây các hố xử lý chất thải rắn. Kết quả tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 55,66%, tăng 44,21% so với năm 2010.

Phong trào đưa gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà ở thực hiện vượt mục tiêu đề  ra. Đến 30/9/2019 đã thực hiện di dời 11.655 hộ, đạt 90,4% kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, một số đại phương đạt kết quả cao như Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thạch An, Hòa An.

Việc thu gom rác sinh hoạt đã được chính quyền các xã tiếp tục quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các hội, đoàn thể vận động hội viên, nhân dân tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải đạt hiệu quả. Nhiều nghĩa trang đã được chỉnh trang theo quy hoạch đạt tiêu chí nông thôn mới.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo cấp huyện chú trọng nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải hiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công, bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

Hệ thống chính trị ở cấp xã và các khu dân cư thường xuyên được củng cố, kiện  toàn. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn đã thực sự đóng vai trò là hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới. Thông qua những hoạt động thực tiễn, đội ngũ cán bộ xã đã có bước trưởng thành nhanh, năng lực, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng vận động quần chúng được nâng lên. Tính đến hết năm 2018, cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Cao Bằng là 4.176 người, trong đó 4.073 cán bộ công chức đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 1.958 cán bộ công chức đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị; 2.996 cán bộ công chức có trình độ quản lý nhà nước....

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực nông thôn được đẩy mạnh, có bước phát triển mới, khơi dậy sức mạnh của nhân dân trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội. Địa bàn nông thôn trong toàn tỉnh cơ bản được giữ vững ổn định, nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự được nhân rộng....

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Lê - Phan Nhung
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều