cách trồng cây

Cập nhập tin tức cách trồng cây

2 thứ nhỏ tốt gấp 10 lần đất mùn, giúp đất trồng hoa xốp như bánh mỳ

Các sinh vật trong đất sẽ kết hợp các chất hữu cơ và bắt đầu cải tạo đất.

Đang cập nhật dữ liệu !