các đô vật thi đấu

Cập nhập tin tức các đô vật thi đấu

Nghìn người vây kín chân núi hò reo cổ vũ màn tranh tài trên sới vật

Các đô vật huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) thi thố sức mạnh trong sự hò reo cổ vũ của hàng nghìn người dân.

Đang cập nhật dữ liệu !