Bùi Ngọc Huyên

Cập nhập tin tức Bùi Ngọc Huyên

Ngân hàng tiếp tục rao bán tài sản của Vinaxuki

Các ngân hàng cho Vinaxuki vay vốn nhưng đều có chung một cái kết là lâu lâu lại rao bán tài sản thế chấp để thu hồi khoản nợ.

Đang cập nhật dữ liệu !