yếu đuối

tin tức về yếu đuối mới nhất

Chồng nhát như thỏ đế
 

25/09/2021

Chích vắc xin xong, anh dặn tôi đủ điều, sổ tiết kiệm, sổ đỏ để đâu, ai còn thiếu tiền… Anh còn trăng trối, nói tôi ráng nuôi hai con ăn học.