yeg

tin tức về yeg mới nhất

Yeah1 của ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống báo lỗ nặng ​
 

24/07/2019

CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG) đã công bố báo cáo tài chính quý II với những chỉ dấu cho thấy công ty đang gặp rất nhiều khó khăn kể từ sau sự cố với YouTube hồi tháng 3/2019.