y tế dự phòng

tin tức về y tế dự phòng mới nhất

Bệnh không lây nhiễm: Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với sự gia tăng
 

17/12/2019

Cứ 10 người chết thì có 7 người chết do các bệnh không lây nhiễm. Việc phát triển năng lực dự phòng, phát hiện sớm, quản lý điều trị lâu dài ngay tại tuyến y tế cơ sở là một trong những giải pháp trọng tâm.