Y tế cơ sở

tin tức về Y tế cơ sở mới nhất

Mở rộng đối tượng tham gia BHYT, phát triển y tế cơ sở
 

28/10/2021

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có Báo cáo về việc quản lý và sử dụng Quỹ BHYT năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13.