Y tế cơ sở

tin tức về Y tế cơ sở mới nhất

Hà Nội tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống ngành Y tế, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở
 

24/12/2021

Sở Y tế Hà Nội mới đây đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và triển khai kế hoạch dự toán ngân sách năm 2022.