xung đột biên giới

tin tức về xung đột biên giới mới nhất

Luân chuyển thêm 50.000 quân tới biên giới sát Trung Quốc, Ấn Độ toan tính điều gì?
 

28/06/2021

Ấn Độ được cho đưa thêm 50.000 quân tới biên giới sát Trung Quốc để tăng cường đối phó trong vấn đề tranh chấp chủ quyền.