xung đột biên giới

tin tức về xung đột biên giới mới nhất

Xung đột có thể bùng phát thêm ở biên giới tranh chấp Trung - Ấn, vì sao?
 

21/12/2021

Trung - Ấn có nguy cơ chứng kiến xung đột bùng phát thêm ở vùng biên giới tranh chấp, do hai nước liên tục có động thái củng cố phòng thủ.