xúc tiến thương mại

tin tức về xúc tiến thương mại mới nhất

Năm 2020 Hà Nội phấn đấu đón 14,08 triệu khách du lịch
 

08/07/2020

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tại các thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam, du lịch Hà Nội và các hội chợ du lịch lớn trên thế giới: Nhật Bản, Khu vực Châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á...